Ringkasan Masa Yang Kedua Sejarah Nabi Muhammad Saw

www.shutterstok.com


Tatkala umur Nabi s.a.w 40 tahun, Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi manusia. Wahyunya, mulai dengan impian yang benar. Kemudian Jibriel turun kepada Nabi ketika Nabi sedang beribadat dalam gua Hira. Ia mengajar Nabi bagaimana beliau harus memimpin manusia kejalan yang lurus.

Nabi mulai ajakan beliau dengan sembunyi. Yang pertama beriman kepada beliau ialah istri Khadijah, Abu bakar, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah. sesudah tiga tahun, Nabi diperintah berterang-terangan, lalu beliau mengumpulkan kaumnya dan mengancam mereka dengan adzab akhirat.
tatkala turun ayat
  
waandzir'asirhatakal al-aqrobin
artinya ancamlah keluargamu yang dekat-dekat.

Nabi mengumpulkan ahli dan kaum kerabat beliau dan menyampaikan kepada mereka agama Allah, tetapi paman beliau, Abu Lahab, menolak dengan cara yang tidak baik.

Adalah orang Arab, tidak lama sebelum kebangkitan Nabi menyembah berhala-hala, membunuh anak-anak laki, menanam  anak-anak perempuan mereka, sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, lantaran sekecil-kecil sebab. Maka tatkala Rasulullah mengajak mereka menyembah Allah yang Esa, dan mengajak mereka meninggalkan kepercayaan mereka, marahlah mereka, bertukarlah kecintaan mereka menjadi kemarahan kepada Nabi, dan asalnya mereka membenarkan Nabi, sekarang bertukar jadi mendustakan.

tatkala Rasulullah maki tuhan tuhan mereka, dan menyesatkan bapa bapa mereka, pergilah mereka kepada paman beliau tiga kali, dan tiap-tiap kaia ia menjawab mereka dengan baik.

sesungguhnya sesuadah kedatangan orang-orang itu yang belakangan sekali, paman beliau minta daripadanya supaya beliau berhenti, tetapi rasulullah enggan tetap menyiarkan Agama, sedang paman beliau tetap pula membela.

di masa orang-orang Quraisy melihat hal itu, mulailah mereka menyakiti beliau, dan mengejek beliau, tetapi Nabi selalu menghadapi mereka dengan sabar, tenang dan suka memafkan. kemudian gangguan itu ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi tiap-tiap qabilah menyiksa siapa saja yang masuk islam dari golongan mereka dengan siksaan yang sangat, lalu Nabi memerintah mereka berhijrah ke Habasyah. berhijarahlah 10 orang sahabat dan 5 orang perempuan, dan mereka kembali sesudah tiga bulan. inilah pertama hijrah dalam islam.

pada waktu itu, Hamzah, paman nabi s.a.w dan umar bin khattab masuk islam.

pada tahun yang ketujuh dari kenabian, kaum Quraisy mengepung Nabi dan ahlinya. Mereka mengambil persetujuan memutuskan perhubungan-perhubungan terhadap Nabi dan Ahli beliau, atau sehingga keluarga nabi menyerahkan beliau kepada mereka untuk di bunuh,. untuk ini mereka menulis sepucuk surat dan mereka gantungkan di ka'bah. sesudah nabi masuk pengepungan, beliau perintah sahabat-sahabatnya berhijrah ke Habasyah. berhijrahlah 33 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.

ditahun yang kesepuluh, bangkitlah beberapa jago Quraisy untuk mengoyak surat itu, lalu dikoyak. keluarlah Nabi bersama pengikutnya dari kepungan itu, sesudah mereka tinggal 3 tahun lamanya dalam Si'ib itu. tidak makanan masuk kepada Nabi dan ahlinya melainkan dengan jalan sembunyi.

Baca Selanjutnya.............................


Ringkasan Masa Yang Kedua Sejarah Nabi Muhammad Saw Ringkasan Masa Yang Kedua Sejarah Nabi Muhammad Saw Reviewed by Situs Mandiri on January 03, 2017 Rating: 5

No comments:

BACA JUGA

Powered by Blogger.